Travelife partner

Vi är anslutna till organisationen Travelife och använder oss av deras utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Travelifes ramverk bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council och uppfyller även ISO 14001 och EMAS III samt inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Riktlinjerna täcker områden som säkra arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, hänsyn till miljöaspekter och god affärssed. Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja med många olika aktörer och ramverket gör det möjligt för oss att arbeta strukturerat med hållbarhet. Genom att gå igenom standardens kriterier och alla upplysningskrav ges vi som researrangör hjälp att organisera och prioritera våra aktiviteter. Travelife bygger till hög grad på frivilligt engagemang.

Vi ingår i researrangörsgruppen WE Travel Group och vi har en gemensam hållbarhetspolicy baserad på Travelifes kriterier. Till hållbarhetspolicy »

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om Travelife. 🌿