Har du eller en vän fått hem vår resefolder?

På förfrågan lägger vi nu upp vår just nu aktuella resebroschyr för PROmedlemsresors härliga reseprogram. Utöver de resor som är med i broschyren så planerar vi även för ett antal fina adventsresor samt jul & nyårsresor. Du hittar alla aktuella resor på vår hemsida.

Ladda ner PROmedlemsresors resefolder här (Broschyren är i pdf-format)